ਕਾਲਾ ਜਾਦੂਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮਾਹਿਰ ਜੋਤਿਸ਼ੀ। ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ।